Általános Szerződési Feltételek

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (továbbiakban Vevő) a www.elsoajandekom.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a www.elsoajandekom.hu által kínált szolgáltatásoknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

1. A Szolgáltató (Üzemeltető) adatai

A szolgáltató neve: Tóth Ildikó (továbbiakban: Szolgáltató)

A szolgáltató székhelye: 1173 Budapest Kévevágó utca 4/a.

A szolgáltató elérhetősége, kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello[kukac]elsoajandekom.hu

Nyílvántartási száma: 32056304

Adószáma: 66137926-1-42

A szerződés nyelve: magyar 

Tárhelyszolgáltatónk adatai

Tárhelyszolgáltató neve: Servergarden Kft.

Tárhelyszolgáltató székhelye: 1023 Bp, Lajos utca 28-32. 

Adatközpont: 1101 Bp, Expo tér 5-7

Tárhelyszolgáltató honlapja: servergarden.hu

Tárhelyszolgáltató email címe: info@servergarden.hu 

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. Az ÁSZF hatálya kiterjed minden elsoajandekom.hu weboldalon forgalmazott termékre.

2.3. Honlapunk szerzői jogi védelem alatt áll. 

3. Adatkezelési szabályok

Adatkezelési szabályzatunk elérhető a https://elsoajandekom.hu/adatvedelmi-nyilatkozatoldalon.

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre 

4.1. Honlapunkon különböző kézműves termékeket és ajándéktárgyakat lehet megvásárolni. 

4.2. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, egyes esetekben csak illusztrációként szerepelnek. 

4.3. Az elsoajandekom.hu szellemi termékei jogi védelem alatt állnak. Az ezekkel való visszaélés (megvásárlást követően a termék továbbítása vagy árusítása) büntetőjogi intézkedéseket von maga után.

5. A rendelés menete 

Honlapunkon megvásárolható termékeink ára bruttó ár, a Szolgáltató alanyi áfa mentes adózó. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk, téves áron feltüntetett termék értékesítésekor a Szolgáltató nem köteles a téves áron értékesíteni a terméket, de a vevő egyoldalúan elállhat a vásárlástól. 

A termékek adatlapján egyedi tájékoztatást kap a Vevő a termék tulajdonságairól. Amennyiben ez nem elégséges, kérjen bővebb tájékoztatást a hello [kukac] elsoajandekom.hu elérhetőségen.

5.1. Honlapunkon elérhető termékeink kosárba helyezhetők a termék adatlapján található “kosárba teszem” gomb megnyomásával. 

5.2. A kosár a jobb felső sarokban található kosár ikonra kattintással érhető el. Kérjük, ellenőrizze a darabszámot és a kosár tartalmát. 

5.3. A “tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával a Pénztár oldalra navigál, ahol a számlázási és szállítási adatok megadása szükséges (név, cím, email cím). Csomagautomatába kért szállítás esetén a legördülőmenüből ki kell választani a megfelelő csomagautomatát. 

5.4. A fizetési mód banki átutalás. Vevőnek az emailben is elküldött bankszámlaszámra kell elutalnia a vásárlási végösszeget. 

5.5. A megrendeléshez Vevőnek el kell fogadni jelen szerződést, ezt az üres checkbox bepipálásával tehet meg. 

5.6. A megrendelés véglegesítésére a “megrendelés elküldése” gomb megnyomásával történik. 

A rendelés sikerességéről egy automata üzenetet küldünk. Ha nem kapott ilyen üzenetet (promociók és spam mappában sem), akkor kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.  

6. Fizetés és szállítás

6.1 A termékek megrendelése után Vevő banki átutalással teljesíti fizetési kötelezettségét. Az utaláshoz szükséges banki adatokat a visszaigazoló email is tartalmazza. Sikeres fizetés esetén Szolgáltató emailt küld Vevőnek, hogy az ellenértéket megkapta. Szolgáltató folyamatosan értesíti Vevőt a rendelésének állapotáról és a szükséges teendőkről. 

6.2. A termékek szállítása Foxpost csomagatomatába és házhozszállítással történik, melyet a Vevő a pénztár oldalon választhat ki. Csomagautomatát a legördülőmenüből választhat a Vevő, ahová a rendelése kézbesítését kéri. Házhozszállítás esetén meg kell adni Vevőnek azt a címet, ahova a kézbesítést kéri, továbbá email címét és telefonszámát, melyre a szállító cég információkat küldhet a szállítás állapotáról. 

6.3. A szállítás díja Foxpost csomagautomatába bruttó 862 Ft. Foxpost házhozszállítás díja bruttó 1.598 Ft.

6.4. Szolgáltató a rendelést legkésőbb 5 munkanapon belül átadja a futárszolgálatnak. A futárszolgálat hibájából történő hosszabb kiszállítási időért, illetve a csomagautomaták leterheltsége miatti késések okkán Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

6.5. Ha a kézbesítés nem lehetséges, akkor Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szerződéstől elálljon. Ez esetben Szolgáltató visszatéríti a kifizetett összeget Vevőnek. 

7. Ajándékutalvány 

Az elsoajandekom.hu oldalon forgalmazott termékekre beváltható ajándékutalványt lehet vásárolni.

7.1. Megvásárlása kosárba helyezéssel a fent leírtak szerint történik. Az ellenérték kiegyenlítése után a Szolgáltató emailben küldi el az ajándékutalvány kódját, melyet a megvásárolt/kifizetett összeggel megegyező összegben lehet beváltani  a honlapon forgalmazott termékekre a vásárlástól számított egy évig. 

7.2. Beváltás menete: Az ajándékozott a kiválasztott terméket a kosárba teszi és megrendeli a fent leírtak szerint. A kosár oldalon kell feltüntetni az ajándékutalvány kódját, ami bekerül a pénzügyi tételek közé negatív előjellel. A “megrendelés elküldése” gomb megnyomásával, ha nincs egyéb fizetendő tétel, akkor a termék megrendelésre került. Amennyiben a rendelés értéke magasabb, mint az ajándékutalvány értéke, a különbözetet az utalványt felhasználónak ki kell fizetnie a fent leírtak szerint. 

7.3. Az utalvány érvényessége: vásárlástól számított egy év (365 nap). 

7.4. Az utalvány kódja egyszer használható fel, az utalvány értékében. 

7.5. Az utalvány kódját bárki felhasználhatja. 

8. A megrendelés teljesítése

8.1. Szolgáltató a fizetés teljesítését követően emailen küldi ki Vevőnek az elektronikus számlát. 

8.2. Az átutalt vételár megérkezése után legkésőbb 72 órával Szolgáltató email üzenetet küld, hogy a fizetés sikeres volt. Az email tartalmazza a szállítás részleteit. 

8.3. Szolgáltató 72 órán belül elküldi a futárszolgálatnak a megrendelt terméket. 

8.4. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

9. Elállás joga

9.1. Vevő köteles a termék állapotát ellenőrizni, miután a rendelést átvette. Amennyiben hibát vagy eltérést tapasztal köteles azt Szolgáltató felé haladéktalanul jelezni a hello [kukac] pilli.hu email címen. 

9.2. A fogyasztónak minősülő Vásárló a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi. A Vevő az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a Vásárló az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek egyikén. 

9.3. A fogyasztónak minősülő Vevőt nem illeti meg az elállási jog olyan zárt csomagolású termék, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza vagy használhatatlanná válik. 

 9.4. Ha a Vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevőa Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni). 

9.5. A Vevő köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli. Visszaküldési postacím: 1173 Budapest, Kévevágó utca 4/a. 

9.6. Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. 

 

10. Kellékszavatosság

10.1. Vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint. 

10.2. Vevő a következő kellékszavatossági igényekkel élhet:

10.2.1. Javítást vagy cserét kérhet, kivéve, ha az ezek közül az Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja. A szerződéstől is elállhat, kivéve ha a hiba jelentéktelen.

10.2.2. A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt. 

10.3. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vevőa szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

11. Panaszkezelés

Vevő panaszával a hello [kukac] elsoajandekom.hu email címen fordulhat Szolgáltatóhoz.

12. Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Vevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Vevő és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a  budapesti Bíróság/Törvényszék illetékességét. 

Budapest, 2021.12.30.